Uitdaging: het aantal klanten dat ons product afneemt loopt terug, wat kunnen we hieraan doen?

Aanpak: strategische analyse van de klantenportfolio. Vertaling van wensen en behoeftes naar productkenmerken en aanpassing prijs- en communicatiestrategie.

Resultaat: daling is tegengegaan, na één jaar lichte stijging van de afname: verlenging van de levenscyclus  


Lees meer

Uitdaging: onze portfolio kent heel veel verschillende producten met verschillende winstcijfers. Waar moeten we in investeren om meer rendement te bereiken?

Aanpak: ontwikkeling van een portfolio analyse model, wat de gehele portfolio aan producten beslaat. Heldere analyse over welke producten investering vereisen om groei te versnellen, welke producten toe zijn aan herpositionering en welke producten een exit strategie nodig hebben.

Resultaat: juiste inzet van middelen en mensen op de juiste producten met als resultaat een verhoging van het rendement.


Lees meer

Uitdaging: de respons op onze marketing campagnes loopt terug, hoe kunnen we dit verbeteren?

Aanpak: audit van de volledige decentrale marketing organisatie op input en output. Herijking van de focus van de marketing organisatie richting de klant op zes terreinen:

1. Data management: de juiste klantkennis verzamelen en opslaan, de kwaliteit ervan bewaken en richting de juiste personen en organisaties de kennis weer ontsluiten;
2. Campagne management: de juiste doelgroepen met de juiste boodschap op het juiste moment benaderen;
3. Content management: de juiste boodschap ontwikkelen en verspreiden met een speciale focus op de rol van partners;
4. Marketing Resource Management: efficiënt en effectief marketingmiddelen plannen, budgetteren, inkopen en produceren;
5. Performance management: de juiste prestatiemaatstaven hanteren en resultaatgericht werken.
6. Organisatie: reorganisatie van de marketing organisatie: organisatiestructuur ontworpen en geïmplementeerd.

Resultaat: conversie, zelfs in tijden van de recessie, gestabiliseerd en bij meerdere producten gestegen. Kostenneutraal meer kanalen toegevoegd. Verbetering van de professionaliteit van de organisatie.


Lees meer

Uitdaging: hoe genereren we meer autonome groei binnen onze organisatie?

Aanpak: ontwikkeling van een intern innovatieprogramma inclusief incentive structuur om de creatieve kracht van bestaande medewerkers te stimuleren en te belonen.  

Resultaat: binnen zes maanden meer dan 50 nieuwe business ideeën, waarvan er drie tot winstgevende producten zijn ontwikkeld.


Lees meer
0123

De afgelopen jaren heb ik diverse projecten uitgevoerd op het gebied van marketing & strategie. Wilt u meer weten over één van deze projecten of heeft u een vergelijkbare uitdaging in uw organisatie? Neem contact met mij op.

NederlandsEnglish

Copyright © 2011. All Rights Reserved.